ගණිකාවක් වූ අම්මා ගැන අයියා නංගිට කියලා දෙන පොඩ්ඩියේ සින්දුවේ තේරුම මෙන්න

ගණිකාවක් වූ අම්මා ගැන අයියා නංගිට කියලා දෙන පොඩ්ඩියේ සින්දුවේ තේරුම මෙන්න

සාරි ඇන්ද මැණිකේ කෙනෙක් දැක්ක කොල්ලෙක්ගේ පන්දමට වෙන දේ ගැන කියවෙන පන්දම සින්දුවේ තේරුම මෙන්න

සාරි ඇන්ද මැණිකේ කෙනෙක් දැක්ක කොල්ලෙක්ගේ පන්දමට වෙන දේ ගැන කියවෙන පන්දම සින්දුවේ තේරුම මෙන්න

මේ දවස්වල හැමෝම කතා කරන වෝග් ජුවලර්ස් එකේ සින්දුව කාවින්ද්‍යා සහ නදීමාල් අමුතුම විදිහකට ගායනා කරන හැටි

මේ දවස්වල හැමෝම කතා කරන වෝග් ජුවලර්ස් එකේ සින්දුව කාවින්ද්‍යා සහ නදීමාල් අමුතුම විදිහකට ගායනා කරන හැටි

අම්මලා අතහැරලා යන පුතාලට අන්තිමේට වෙන දේ ගැන කියවෙන ගුණදාස කපුගේ මහතාගේ දවසක් පැල නැති හේනේ ගීතයේ තේරුම

අම්මලා අතහැරලා යන පුතාලට අන්තිමේට වෙන දේ ගැන කියවෙන ගුණදාස කපුගේ මහතාගේ දවසක් පැල නැති හේනේ ගීතයේ තේරුම

හැමෝම දන්න දෙරනේ සචිනි තවත් ගෑණු ලමයි දෙන් නෙක් එක්ක දැම්ම නියම ඩාන්ස් එකක් මෙන්න

හැමෝම දන්න දෙරනේ සචිනි තවත් ගෑණු ලමයි දෙන් නෙක් එක්ක දැම්ම නියම ඩාන්ස් එකක් මෙන්න

ඉරාජ් පේෂලත් එක්ක එකතුවෙලා හැමෝටම ඇඩෙන්න ආබාධිත රණවිරුවන් වෙනුවෙන් හදපු ගීතය මෙන්න

ඉරාජ් පේෂලත් එක්ක එකතුවෙලා හැමෝටම ඇඩෙන්න ආබාධිත රණවිරුවන් වෙනුවෙන් හදපු ගීතය මෙන්න

හොරෙන්ම විවාහ උත්සවය ගත් අමන්දා සිල්වා වෙඩින් එක දවසේ නටපු නැටිල්ල

හොරෙන්ම විවාහ උත්සවය ගත් අමන්දා සිල්වා වෙඩින් එක දවසේ නටපු නැටිල්ල

ක්ලාස් යන කෙල්ලන් ගැන ටියුෂන් ක්ලාස් ගැන කියන දමිත් අසංගගේ බාගෙට සැලුන් දොරෙන් රිංගා ගීතයේ තේරුම මෙන්න

ක්ලාස් යන කෙල්ලන් ගැන ටියුෂන් ක්ලාස් ගැන කියන දමිත් අසංගගේ බාගෙට සැලුන් දොරෙන් රිංගා ගීතයේ තේරුම මෙන්න

දරුවාගේ උපතේදී මව මිය ගිය සංවේදී ගීතය මවකගේ උණුසුම නොලබා ගීතයේ තේරුම මෙන්න

දරුවාගේ උපතේදී මව මිය ගිය සංවේදී ගීතය
මවකගේ උණුසුම නොලබා ගීතයේ තේරුම මෙන්න

දෙරණ ලිටිල් ස්ටාර් වේදිකාවේ කාගෙත් සිත් ගත් පිටිසර ගමකින් බිහිවු ආක්ෂා චමුදි දියනිය පොලීසියට ඇවිත් කිව්ව දේ

දෙරණ ලිටිල් ස්ටාර් වේදිකාවේ කාගෙත් සිත් ගත් පිටිසර ගමකින් බිහිවු ආක්ෂා චමුදි දියනිය පොලීසියට ඇවිත් කිව්ව දේ