ෂැම්පු වලට මේ ද්‍රව්‍ය දමා හිසකෙස්වල ආලේප කරන්න සිදුවන වෙනස ඔබට හිතාගන්නවත් බෑ

ෂැම්පු වලට මේ ද්‍රව්‍ය දමා හිසකෙස්වල ආලේප කරන්න
සිදුවන වෙනස ඔබට හිතාගන්නවත් බෑ

පෙම්වතාට වයස අවුරුදු 74යි පෙම්වතීයට වයස අවුරුදු 100යි විවාහය මේ මස 30දා ලොවම කතා කරන විවාහය

පෙම්වතාට වයස අවුරුදු 74යි පෙම්වතීයට වයස අවුරුදු 100යි
විවාහය මේ මස 30දා ලොවම කතා කරන විවාහය

අනිත් අයට වඩා ඉහලින් වෙඩින් ගන්න දගලන අය අතරේ හැමෝටම ආදර්ශයක් වෙමින් තම විවාහ උත්සවය ගත් යුවලක්

අනිත් අයට වඩා ඉහලින් වෙඩින් ගන්න දගලන අය අතරේ හැමෝටම ආදර්ශයක් වෙමින් තම විවාහ උත්සවය ගත් යුවලක්.
ඔවුන් ෆේස්බුක් දමා තිබූ සටහන පහතින් ,

 

 

ඉකුත් මසකට පෙර එනම් අගෝස්තු 23 වන දින මාගේ විවාහය ආදරණිය ගයාශනී සමග මෙසේ සිදුවිය. ඉඹුලන්දණ්ඩ වැඩිහිටි නිවාසයට කවටයාමුණ ළමා නිවාසයේ ළමයින් ද එකතු කර ගනිමින් දරුමුනුපුරන්ගෙන් වෙන්ව සිටින ආදරණිය වැඩිහිටි දෙමව්පියන් හට දෙමව්පියන්ගේ ආදරය අහිමි පුතුන් මුණගස්වා ඔවුන් වෙනුවෙන් ප්‍රියසම්භාෂනයක් පැවැත්විමි. ඒ සඳහා සහය දුන් සියලු දෙනාටම අපගේ ස්තුතිය පිරිනමමු.

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ආබාධිත පුංචි දැරිය ලගින් වාඩිකරගත් අන්කල් කරපු දෙයින් මා පුදුම වුනා ඔහු කවුද කියා දැනගත්තහම මම තවත් පුදුම වුණා

ආබාධිත පුංචි දැරිය ලගින් වාඩිකරගත් අන්කල් කරපු දෙයින් මා පුදුම වුනා ඔහු කවුද කියා දැනගත්තහම මම තවත් පුදුම වුණා

බිරිය රෝහලේ නතර වු ගමන් සැතපුම් 6ක් දුර පයින් ගිහින් බිරියට සාත්තුකරන මහළු සැමියාගේ සංවේදී ආදර කතාව

බිරිය රෝහලේ නතර වු ගමන් සැතපුම් 6ක් දුර පයින් ගිහින් බිරියට සාත්තුකරන මහළු සැමියාගේ සංවේදී ආදර කතාව

රැවටුණා නේද? හිතුවෙම වෙන රටක කියලා නෑ නෑ මේ අපේ ලංකාවේ සිහිත් නෑ නේද?

රැවටුණා නේද? හිතුවෙම වෙන රටක කියලා
නෑ නෑ මේ අපේ ලංකාවේ සිහිත් නෑ නේද?

1 2

3

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17

තමන් පන වගේ ආදරේ කරපු බිරිදව ගිලෙන නැවට තල්ලු කරපු හේතුව වසර ගණනකට පස්සේ දින පොතකින් හෙළිවෙලා

තමන් පන වගේ ආදරේ කරපු බිරිදව ගිලෙන නැවට තල්ලු කරපු හේතුව වසර ගණනකට පස්සේ දින පොතකින් හෙළිවෙලා

අම්මගේ 60 වන උපන්දිනයට දරුවෝ දෙන්නා එකතුවෙලා අම්මව පුදුමයෙනුත් පුදුමයට පත් කල හැටි

අම්මගේ 60 වන උපන්දිනයට දරුවෝ දෙන්නා එකතුවෙලා අම්මව පුදුමයෙනුත් පුදුමයට පත් කල හැටි

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35

36

 

සංවර්ධිත රටක් වන ඇමරිකාවේ න්‍යෂ්ටික අවි අදටත් පාලනය වන්නේ ෆ්ලොපි ඩිස්ක් එකක කියලා ඔබ දන්නේ නෑ නේද?

සංවර්ධිත රටක් වන ඇමරිකාවේ න්‍යෂ්ටික අවි අදටත් පාලනය වන්නේ ෆ්ලොපි ඩිස්ක් එකක කියලා ඔබ දන්නේ නෑ නේද?

මියගිය තාත්තගේ ඇස් දන් දෙන්න පුතා බෑ කිව්වා අන්තිමට මළ ගේ ඉවර වෙලා පුතාට වෙච්ච දේට ගමම කලබල වුණා

මියගිය තාත්තගේ ඇස් දන් දෙන්න පුතා බෑ කිව්වා
අන්තිමට මළ ගේ ඉවර වෙලා පුතාට වෙච්ච දේට ගමම කලබල වුණා