වසර 9කට පසු ආසියානු නෙට්බෝල් ශූරතාව දිනා ගත් ශ්‍රී ලංකා නෙට්බෝල් කණ්ඩායම අද අළුයම දිවයිනට

ne

වසර 9කට පසු ආසියානු නෙට්බෝල් ශූරතාව දිනා ගත් ශ්‍රී ලංකා නෙට්බෝල් කණ්ඩායම අද (11) අළුයම දිවයිනට පැමිණියා. ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම පිළිගැනීමට ක්‍රීඩා ඇමතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගුවන් තොටුපලේ විශේෂ උත්සවයක්ද සංවිධානය කර තිබුණා. මෙම අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නෙට්බොල් කණ්ඩායමේ නායිකාවද මාධ්‍යවත අදහස් දක්වා තිබුණා.

”හැමවෙලාවෙම අවංක වෙමින් අපි පුහුණුකාරිණිය කියන විදියට තමයි සෙල්ලම් කළේ. ඇය අපි ගැන සම්පූර්ණ විශ්වාසයක් තිබුණා. ඒ නිසා අපිට ජයග්‍රහණය ගැන හොඳ අරමුණක් තිබුණා”” යැයි නෙට්බෝල් කණ්ඩායමේ නායිකා චතුරංගි ජයසූරිය මෙහිදී පවසා තිබුණා.

මෙම අවස්ථාවේදී කණ්ඩායමේ පුහුණුකාරිණියද අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියේ 2009 වසරෙන් පසුව නැවත ලංකාවට ආසියානු ශූරතාවයක් ගෙන ඒමට හැකිවීම පිළිබඳව ඇය සතුටට පත්වන බවයි. එමෙන්ම පුහුණුවීම් තුළින් ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකා නෙට් බෝල් කණ්ඩායමට තවත් ජයග්‍රහණ රැසකට යන්නට හැකිවෙනු ඇතැයි තමන් විශ්වාස කරන බව ඇය එහිදී පවසා සිටියා.

1 2

3

4

4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *