ජපානයේ අය පිට්ටනිය පවා සුද්ද කරද්දී ලංකාවේ උගත් යැයි උඩපනින ජනප්‍රිය විශ්ව විද්‍යාලයක උපාධිධාරින්ගේ අසික්කිත වැඩ

pe

මේ ඔබ දකින්නේ ඊයේ දිනයේදී පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ “ජිම් එකේ” පැවති උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය අවසන්ව ගත් ඡායාරූප.ලංකාවේ කීර්තිමත්ම විශ්වවිද්‍යාලයකින් උපාධි,පශ්චාත් උපාධි ලබාගන්නා පිරිස් වල තත්ත්වය මෙසේනම් අනෙක් අය ගැන කවර කතා ද??
වහාම ආකල්පමය වෙනසක් ඇති නොවුණොත් අපේ රට කුණු ගොඩක් බවට නුදුරේදීම පත්වේවි…..

1 2

3 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *