ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණියක හා නර්ථන ශිල්පිණියක වන නිරෝෂා තලගල 10 වන විවාහ සංවත්සරය සැමරූ හැටි

ni

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණියක හා නර්ථන ශිල්පිණියක වන නිරෝෂා තලගල සිය 10 වන විවාහ සංවත්සරය සැමියා සමඟ සැමරපු ආකාරය තම ෆේස්බුක් ගිණුමේ දමා තිබුණේ මෙහෙමයි.

1 2

3 4

5 6

7 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *