කවුරුත්න් නොසිතූ ලෙස කොටුව බෝගහ යටදී පොලිස් නිළධාරියෙක් මහජනතාවට කියලා දුන්නු අපූරු පාඩම

pl

තමන්ගේ මුදල් පසුම්බිය නැතිවුණු කාන්තාවක් පිටකොටුව බෝ ගස අසළ සිටිය දී ඇයට උදව් කිරීමට පැමිණි පිරිසක් අසළ සිටි තරුණයෙකුට පහරදීමට ගිය අවස්ථාවේ පොලීසිය කවුරුවත් නොසිතූ ලෙස පාඩමක් කියා දුන්න වීඩියොවක් සමාජ මාධ්‍යයේ මේ දින වල හුවමාරු වෙනවා. පොලීසිය ගැන ඔබ සිත තුළ කුමණ ආකල්පයක් තිබුනද මෙම ක්‍රියාව අගය කල යුතු බව ඔබටද සිතෙනු ඇත.
පහතින් එම වීඩියොව ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *