ලෝකයක් බලාසිටි කප් එක දිනපු සතුටට දෝනි පුංචි දෝණි හුරතල් කල හැටි මෙන්න බලන්න​

dh

තුන්වන වතාවටත් අයි පි එල් සුරතාවය දිනාගත් චෙන්නායි පිලේ නායක එම් එස් දොණි තම චුටි දියනිය සමග හුරතල් වෙන අයුරු දැක්වෙන් වීඩියෝවක් සමාජ ජාල මාධය තුල හුවමාරු වෙමින් තිබෙනවා.

ලක්ෂ ගණනක් බලාගෙන ඉන්නවා කියලා කිසිම ගානක් නෑ. ඒ දෙන්න එයාලගේ ලෝකයේ.

අවසන් මහාතරගය ජයගත් දා එම් එස් තම දුව හුරතල් කල අයුරු පහතින් බලන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *