ගෙදර නිකන් ඉන්නේ නැතුව වැනිලා වගා කරලා 1KG රු:50000 ට විකුණලා ලක්ෂපතියෙක් වෙන්න ඔබටත් වරම්

va

අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ ලේසියෙන්ම ලක්ෂපතියෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා..ගෙදර නිකන් ඉන්න ගමන් පුළුවන් විදිහට වැනිලා වවන්න..හොන්ද හැදුනු වැනිලා 1kg එකක් රු:50000 ට විකුණගන්න පුළුවන්..සමහරු මේ වැඩේ ගැන දන්නවත් ඇති එත් මෙන්න නොදන්නා අයට හොඳ අවස්තාවක් ..වැඩි විස්තර පහත වීඩියෝවේන් බලන්න .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *